Skjeggkre

skreggkre_r

Siden 2013 har skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ofte blitt funnet i Norge. De kan forveksles med vanlig sølvkre, men er større, har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring. Skjeggkre gjør lite skade, men har i noen tilfeller vist seg vanskelig å bekjempe og kan virke sjenerende når de opptrer i stort antall.